Úřední deska

Výběrová řízení na místa obsazovaná ve služebním poměru

V současné chvíli není vyhlášeno žádné výběrové řízení.

Oznámení o převzetí písemnosti

Prostor pro případná oznámení.

Další oznámení

Prostor pro případná oznámení.

Podatelna Úřadu a informace o písemných podání

Adresa pro doručování dokumentů a dalších podání:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno

Úřední hodiny podatelny:

Úřední hodiny sekretariátu a podatelny najdete zde.

Elektronická adresa podatelny:

podatelna@umpod.cz

Identifikátor datové schránky úřadu:

6zraazz

Další možnosti elektronické komunikace s úřadem:

kontakty na jednotlivé pracovníky úřadu

 


Maximální velikost zpráv zasílaných elektronicky (datové zprávy, e-maily) je 20 MB.

Dokumenty v objemu nad 20 MB je možné doručit na technickém nosiči dat.


 

Formáty dokumentů přijímaných podatelnou úřadu:

 

Textové formátyOstatní formáty
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • PDF (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
 • JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2)
 • MPEG-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1)
 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • MP2 (MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II)
 • MP3 (MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III)
 • WAV (Waveform audio format), modulace Pulse-code modulation (PCM)
 • ISDOC (elektronická faktura)

 

Přenosné technické nosiče dat, na kterých úřad přijímá dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD, USB flash disk

Doručené technické nosiče dat vracíme jen na vyžádání.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Pokud je v digitální podobě dodán dokument, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. obsahuje chybný datový formát či formát ve kterém nejsou dokumenty podatelnou přijímány nebo je umístěn na jiném technickém nosiči dat, než na kterém jsou dokumenty podatelnou přijímány nebo obsahuje škodlivý kód a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec úřadu odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě:

Pokud je doručený dokument v analogové nebo digitální podobě neúplný nebo nečitelný a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o zjištěné vadě dokumentu vyrozuměn. Nepodaří-li se zaměstnanci úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.