Výběrová řízení

Místa obsazovaná v pracovněprávním poměru

  • V současné chvíli není vyhlášeno žádné výběrové řízení.

Místa obsazovaná ve služebním poměru

  • V současné chvíli není vyhlášeno žádné výběrové řízení.

    Nová výběrová řízení jsou vyvěšována formou oznámení na úřední desce.
    O výsledcích dosud neukončených výběrových řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni.

Další výběrová řízení

  • V současné chvíli nejsou vypsána žádná další výběrová řízení.

Úřad zaměstnancům nabízí

  • text připravujeme