UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Právo styku s dítětem

Právo styku s dítětem

Právem dítěte je znát oba své rodiče a být s nimi v kontaktu. Současně je povinností a právem rodičů udržovat osobní styk s dítětem. V případech, kdy jeden z rodičů brání druhému, aby se stýkal s dítětem, lze podniknout právní kroky za účelem zajištění tohoto kontaktu. Zajištění kontaktu s dítětem, které žije v jiném státě než jeho rodič, se nejčastěji řeší výkonem rozhodnutí v cizině, nebo pomocí právních nástrojů, které nabízí mezinárodní právo. V této sekci naleznete informace týkající se možností úpravy styku rodičů s dítětem a způsoby jeho zajištění.

Co je to právo styku?

Právo styku s dítětem je právo rodiče nebo jiné osoby být v kontaktu s dítětem. Tento kontakt může být uskutečňován formou návštěv, pobytu dítěte u rodiče, nebo také nepřímo prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, jako je e-mail, telefon nebo Skype. Povinností rodiče, který má dítě v péči, je dítě na styk připravit a s druhým rodičem spolupracovat.

Do tohoto práva je zahrnováno také právo na informace o dítěti (jeho zdravotním a psychickém stavu, školních výsledcích, zájmech apod.), které by měl rodič pečující o dítě pravidelně poskytovat druhému rodiči.

Soudní úprava práva styku

V České republice nemusí být právo styku upraveno soudně, pokud se rodiče na kontaktu s dítětem dohodnou. V případech, kdy existují neshody, může soud rozhodnout.

Pokud se dítě nachází v České republice, řízení lze zahájit v místě bydliště dítěte a je osvobozeno od soudních poplatků. Není nutné zastoupení advokátem. Se sepsáním návrhu Vám kromě advokáta může bezplatně pomoci orgán sociálně-právní ochrany dětí (příslušný obecní či městský úřad), opatrovnická oddělení soudů či právní poradny.

V případě, že dítě žije v zahraničí, je příslušný soud v místě obvyklého bydliště dítěte. V těchto případech Vám může Úřad poradit, jak dále postupovat.

Jak navázat kontakt s dítětem v zahraničí?

Pokud si přejete navázat kontakt s dítětem, které žije v zahraničí, zašlete Úřadu písemné doklady (prostou, neověřenou kopii), jež máte k dispozici. Jedná se zejména o rozhodnutí o styku či o péči o dítě, pokud bylo vydáno, a stručný popis situace (kde se dítě nachází, v čí péči je, kdy naposledy probíhal styk a podobně). Následně Vám budou zaslány pokyny pro vypracování dokumentů potřebných pro zajištění práva styku v zahraničí. Je třeba mít na paměti, že každý případ je individuální a rovněž se liší podmínky stát od státu.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.