UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Právo styku s dítětem > Možnosti zajištění styku s dítětem

Možnosti zajištění styku s dítětem

Výkon rozhodnutí o styku

V České republice, pokud rodiče nerespektují rozhodnutí soudu o úpravě styku s dítětem, lze podat k příslušnému soudu návrh na výkon rozhodnutí. V rámci výkonu rozhodnutí může být dítě odevzdáno rodiči, který se domáhá styku, za součinnosti soudního vykonavatele, sociálních pracovníků a policie. Vzhledem k tomu, že se může jednat o velmi traumatizující zásah do života dítěte, snaží se nejprve všechny zúčastněné orgány o smírné řešení situace. Soud může nařídit setkání s mediátorem nebo odborníkem na pedopsychologii, stanovit plán navykacího režimu, aby byl umožněn postupný kontakt s rodičem, nebo dohled orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud může také přistoupit k opakovanému ukládání pokut ve výši až 50 000,–  Kč.

V případech, kdy rodič dítěte, kterému je bráněno v kontaktu, a dítě žijí v různých státech, může se Úřad obrátit na zahraniční orgány a ve spolupráci s nimi přistoupit k výkonu rozhodnutí o styku s dítětem v zahraničí.

Žádost o styk s dítětem

V situacích s mezinárodním prvkem je možné postupovat ve vztahu ke smluvním státům podle haagské Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z 25. 10. 1980 a podat žádost o styk s dítětem prostřednictvím Úřadu. Úřad následně v součinnosti s orgány státu, ve kterém se nachází dítě, podniká právní kroky vedoucí k tomu, aby byl kontakt rodiče s dítětem zprostředkován. Druhým nástrojem, podle kterého je možné postupovat, je evropská Úmluva o styku s dětmi z 15. 5. 2003. Dle této úmluvy mají smluvní státy povinnost vzájemně uznávat a vykonávat rozhodnutí upravující styk rodičů (a dalších blízkých osob) s dětmi a zavést systém záruk pro zajištění řádného výkonu styku s dítětem a navrácení dítěte po realizaci styku. Nevýhodou Úmluvy o styku s dětmi je nízký počet signatářských států (seznam smluvních států naleznete zde).

Pokud je Vám bráněno v kontaktu s dítětem, které žije v jiném státě než Vy, obraťte se na Úřad pro zjištění, zda a jak je možné situaci napravit.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.