UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Právo styku s dítětem > Postup při zajišťování styku s dítětem

Postup při zajištění práva styku s dítětem

Zajištění práva styku s dítětem v zahraničí

Pokud žádáte asistenci Úřadu při navázání styku s Vaším dítětem, které žije v zahraničí, je třeba učinit následující kroky:

 1. Obraťte se písemně na Úřad s neformální žádostí o pomoc při zajištění styku s dítětem. 
 2. V této žádosti uveďte základní údaje o dítěti a povinné osobě a základní skutečnosti, proč žádáte o umožnění styku s dítětem. 
 3. Připojte prosté kopie písemností, zejména soudních rozhodnutí týkajících se úpravy poměrů k dítěti (svěření dítěte do péče, o styku s dítětem, apod.).

Po posouzení Vámi zaslaných podkladů Vás bude Úřad informovat o tom, jak ve věci dále postupovat, případně Vás vyzve k zaslání dalších dokumentů, tedy:

 • vyplněné formální žádosti
 • plných mocí
 • fotografií dítěte, případně druhého rodiče
 • rodného listu dítěte
 • originálů relevantních rozhodnutí

Ve většině případů bude nutné dokumenty opatřit překladem do cizího jazyka, překlad potřebných dokumentů Vám na Vaši žádost bezplatně zajistí okresní soud v místě Vašeho bydliště na základě Instrukce Ministerstva spravedlnosti z 11. 6. 2010, č. j. 59/2010-MOC-J.

Kompletní žádost s překlady následně Úřad zašle ústřednímu orgánu země, kde dítě žije (musí se jednat o členskou zemi Evropské unie či smluvní stát Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí).

Úřad poté sleduje postup ve věci, spolupracuje s dožádaným ústředním orgánem i rodičem, poskytuje informace o českém právním řádu a snaží se v rámci svých možností docílit úspěšného a rychlého vyřešení situace.

Zajištění práva styku s dítětem v České republice

Pokud žijete v zahraničí a přejete si zajistit kontakt s dítětem, které žije v České republice, obraťte se na příslušný orgán v zemi Vašeho bydliště. Kontakt na orgán ve Vašem státě naleznete zde. Tento orgán Vám pomůže připravit žádost o zajištění práva styku s dítětem a posléze ji spolu s potřebnými dokumenty zašle Úřadu.

Úřad následně podnikne tyto kroky:

 1. Posoudí, zda žádost splňuje všechny náležitosti podle evropských nařízení či mezinárodních smluv.
 2. Snaží se navázat kontakt s druhým rodičem žijícím v České republice a zjistit jeho stanovisko k věci. Cílem je snaha nalézt smírné řešení s ohledem na nejlepší zájmy dítěte, které má právo vídat oba rodiče.
 3. Pokud se nepodaří nalézt smírné řešení nebo rodič nebude s Úřadem spolupracovat, podá Úřad soudu podnět k zahájení řízení o úpravu styku s dítětem.

V případě, že bude existovat rozhodnutí upravující styk s dítětem, může být podán návrh na výkon tohoto rozhodnutí. Na základě tohoto může dojít až k odebrání a předání dítěte oprávněnému rodiči, což může být krajně stresující situace pro všechny zúčastněné.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.