UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Únosy dětí > Cestování s dítětem do zahraničí

Cestování s dítětem do zahraničí

Problematiku mezinárodních únosů dětí je třeba zohlednit také při delším cestování jednoho z rodičů do/ze zahraničí s dítětem. Při takovém cestování je vhodné si opatřit:

1. souhlas druhého rodiče

2. soudem schválenou dohodu rodičů týkající se péče o dítě, jeho pobytu a styku s druhým rodičem, pokud taková dohoda existuje

Souhlas druhého rodiče s vycestováním je možné udělit i ústně. V případě problémů je však těžké existenci takového souhlasu prokázat. Z tohoto důvodu doporučujeme obstarat si písemný souhlas (vzor Souhlasu zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním do zahraničí naleznete  zde (30.2 kB, DOCX)). V souhlasu je vhodné uvést dobu, po kterou se rodič s dítětem bude zdržovat v zahraničí a důvod pobytu. 

Souhlas s vycestováním je vhodné si opatřit pro delší pobyty v cizině, kdy by mohlo hrozit nebezpečí, že druhý rodič označí toto vycestování jako únos dítěte. V takovém případě se vystavujete nebezpečí zahájení soudního řízení o navrácení dítěte, které může skončit odebráním dítěte a jeho nuceným návratem do země obvyklého bydliště.

Je možné udělit také souhlas s trvalým přestěhováním do jiné země (vzor Souhlasu zákonného zástupce s trvalým odstěhováním dítěte do zahraničí naleznete  zde (29.4 kB, DOCX)).

Pokud není možné získat souhlas druhého rodiče, protože jej tento rodič odmítá udělit, je možné požádat o vyslovení souhlasu se změnou bydliště dítěte (s trvalým odstěhováním) soud. Jedná se o návrh na rozhodnutí ve významné záležitosti dítěte podle § 877 občanského zákoníku. Návrh se podává v místě faktického pobytu dítěte, nepodléhá soudnímu poplatku a není nutné být zastoupený advokátem. Se sepsáním návrhu Vám kromě advokáta může bezplatně pomoci orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě Vašeho bydliště (příslušný městský úřad), opatrovnická oddělení soudů či právní nebo občanské poradny.

Před cestou je vhodné se informovat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo ústním dotazem o konkrétních podmínkách cestování s nezletilým dítětem.

Souhlas druhého rodiče obvykle není třeba pro krátkodobý výjezd do ciziny, např. na dovolenou. Některé státy však mohou požadovat pro vstup nezletilého na své území souhlas obou rodičů s jeho vycestováním, a to jak v případě, že dítě cestuje jen s jedním z rodičů nebo cestuje bez rodičů v doprovodu jiné osoby (např. v doprovodu prarodičů či jiných příbuzných). Udělený souhlas také může předcházet komplikacím v případě, že je při kontrole cizími orgány třeba osvědčit, že cestování s dítětem není únosem, ale skutečně jen cestou na dovolenou či za jiným krátkodobým účelem. Proto je z důvodu předcházení komplikacím vhodné mít s sebou souhlas druhého rodiče anebo obou rodičů, pokud dítě cestuje v doprovodu jiné osoby (vzor Souhlasu zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí naleznete  zde (30.2 kB, DOCX)).

Všechny výše uvedené souhlasy doporučujeme vyhotovit v anglickém jazyce anebo v jazyce země, do níž se cestuje, a s notářsky či jinak úředně ověřenými podpisy. Vhodnou variantou (zejména pro souhlasy pro dlouhodobé pobyty a změnu obvyklého bydliště dítěte) je také mít souhlas udělen česky a pořídit úřední překlad souhlasu do angličtiny a/nebo do jazyka země, do které je s dítětem cestováno.  

Vzory souhlasů přikládáme také ve dvoujazyčném česko-anglickém znění (vzor Souhlasu zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí CZ – ANJ  zde (32.2 kB, DOCX)Souhlasu zákonného zástupce s trvalým odstěhováním dítěte do zahraničí CZ – ANJ  zde (31.5 kB, DOCX)).

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.