CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Únosy dětí > Cestování s dítětem do zahraničí

Cestování s dítětem do zahraničí

Problematiku mezinárodních únosů dětí je třeba zohlednit také při delším cestování do/ze zahraničí s dítětem. Při takovém cestování je vhodné si opatřit:

  1. souhlas druhého rodiče
  2. soudem schválenou dohodu rodičů týkající se péče o dítě, jeho pobytu a styku s druhým rodičem, pokud taková dohoda existuje

Souhlas druhého rodiče s vycestováním je možné udělit i ústně. V případě problémů je však těžké existenci takového souhlasu prokázat. Z tohoto důvodu doporučujeme obstarat si písemný souhlas nejlépe s notářsky ověřenými podpisy (vzor naleznete  zde (27.1 kB, MS Word dokument).)

V souhlasu je vhodné uvést dobu, po kterou se rodič s dítětem bude zdržovat v zahraničí a důvod pobytu. Je možné udělit také souhlas s trvalým přestěhováním do jiné země (vzor naleznete  zde (27.1 kB, MS Word dokument)).

Pokud není možné získat souhlas druhého rodiče, protože jej tento rodič odmítá udělit, je možné požádat o vyslovení souhlasu s vycestováním soud. Návrh se podává v místě faktického pobytu dítěte, nepodléhá soudnímu poplatku a není nutné být zastoupený advokátem. Se sepsáním návrhu Vám kromě advokáta může bezplatně pomoci orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě Vašeho bydliště (příslušný městský úřad), opatrovnická oddělení soudů či právní poradny.

Souhlas s vycestováním je vhodné si opatřit pro delší pobyty v cizině, kdy by mohlo hrozit nebezpečí, že druhý rodič označí toto vycestování jako únos dítěte. V takovém případě se vystavujete nebezpečí zahájení soudního řízení o návrat dítěte, které může skončit odebráním dítěte a jeho nuceným návratem do země obvyklého bydliště.

Souhlas druhého rodiče není třeba pro krátkodobý výjezd do ciziny, např. na dovolenou.

Některé státy mimo Evropskou unii mohou požadovat pro vstup nezletilého na své území souhlas obou rodičů s jeho vycestováním. Před cestou je proto vhodné se informovat na Ministerstvu zahraničních věcí o konkrétních podmínkách cestování s nezletilým dítětem.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.