UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Únosy dětí > Postup při únosu dítěte do ČR

Jak postupovat při únosu dítěte do České republiky

V případě, že je dítě uneseno do České republiky, postupuje Úřad v souladu s Úmluvou o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí jako dožádaný (requested) ústřední orgán, který přijímá žádost o návrat dítěte do země jeho obvyklého bydliště.

Rodič, kterému bylo dítě uneseno, se může

  1. domáhat návrácení dítěte prostřednictvím ústředního orgánu země svého pobytu,
  2. obrátit na ústřední orgán státu, kam mělo být dítě přemístěno, tedy na Úřad
  3. se svým návrhem obrátit přímo na Městský soud v Brně (návrh soudu však musí splňovat podmínky českého právního řádu).

Úřad oznamuje příslušnému soudu v místě pobytu dítěte v České republice přijetí žádosti dle úmluvy. Po obdržení takového oznámení o protiprávním přemístění či zadržení dítěte nemůže soud věcně rozhodovat o právu péče o dítě (tj. o tom, komu bude dítě svěřeno do péče).

Úřad jako svou prioritu vnímá smírné řešení případů, které považuje za nejšetrnější k dítěti i právům rodičů a dalších osob. Proto se Úřad snaží co nejrychleji zkontaktovat rodiče v České republice a zjistit informace od této strany a následně, po posouzení okolností, jej může vyzvat, aby se podrobil soudní pravomoci soudu státu obvyklého bydliště dítěte. Popřípadě se Úřad snaží umožnit, zprostředkovat a zjednodušit uzavření dohody rodičů o dalším místě pobytu a péči o dítě.

Úřad úzce spolupracuje s dalšími orgány státu k zajištění cílů úmluvy, tedy např. se zastupitelskými úřady České republiky v cizině, s Policií České republiky při zjišťování skutečného pobytu dítěte, se zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany dětí a dalšími.

V otázce únosu je možné kontaktovat Policii České republiky; pokud však dítě unese jeho vlastní rodič, nespadá tento čin pod skutkovou podstatu trestného činu únosu, proto může být Policie České republiky nápomocna především při pátrání po aktuálním pobytu dítěte.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.