UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Únosy dětí > Postup při únosu dítěte do zahraničí

Jak postupovat při únosu dítěte do zahraničí

V případě, že je dítě uneseno z České republiky do zahraničí, postupuje Úřad v souladu s unijní úpravou a haagskou Úmluvou o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z 25. 10. 1980 jako dožadující (requesting) ústřední orgán, který odesílá žádost o návrat dítěte dožádanému (requested) ústřednímu orgánu do státu, kam bylo dítě protiprávně přemístěno či kde bylo zadrženo.

Rodič, kterému bylo dítě uneseno, se může

  1. domáhat návratu dítěte prostřednictvím Úřadu, 
  2. obrátit na ústřední orgán státu, kam bylo dítě protiprávně přemístěno,
  3. obrátit se svým návrhem přímo na soud tohoto státu (návrh na soudu však musí splňovat podmínky právního řádu platné v místě soudu).

V případě postupu podle bodu 1 Úřad úzce spolupracuje s ústředním orgánem dožádaného státu. Úřad dále zprostředkovává kontakt s tímto orgánem a podává zprávy o postupu v návratovém řízení rodiči, jemuž bylo dítě uneseno. Úřad je nápomocen při vyplňování a získávání nutných dokumentů a dalších dokladů, které jsou nezbytné pro zahájení a vedení řízení a které by mohly pomoci řízení o návrat urychlit.

Každý ústřední orgán podle podmínek, které plynou z navazující vnitrostátní právní úpravy, rovněž poskytuje právní poradenství, případně zajišťuje či zprostředkovává právní pomoc a přispívá k navrácení uneseného dítěte a/nebo jinému smírnému řešení případu.

Doporučujeme nejprve kontaktovat Úřad pro konzultaci konkrétního případu a teprve poté zajišťovat doklady nutné pro zahájení návratového řízení.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.