UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Únosy dětí > Soudní řízení o navrácení v České republice

Soudní řízení o navrácení v České republice

Návrh na navrácení dítěte rodič podává k Městskému soudu v Brně a jednání by mělo být nařízeno do 3 týdnů. Rozsudek by měl být vydán do 6 týdnů od zahájení řízení, a pokud bude návrhu vyhověno, je rozsudek předběžně vykonatelný. To znamená, že rodič, který s dítětem přijel do České republiky, se musí neprodleně po vynesení rozsudku (popř. ve lhůtě stanovené rozsudkem) vrátit s dítětem do místa obvyklého bydliště nebo dítě předat opuštěnému rodiči. Během řízení soud může stanovit dohled nad pohybem dítěte včetně zákazu opustit území České republiky bez souhlasu soudu, může také stanovit režim styku s opuštěným rodičem.

V případě, že rodič, který unesl dítě, se nedostaví k jednání soudu nebo se alespoň písemně nevyjádří, bude soud vycházet z toho, že rodič nemá proti navrácení námitek (§488 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních).

Pokud dítě není navráceno v souladu s rozsudkem, může být v rámci nařízeného výkonu rozhodnutí odevzdáno rodiči, který se domáhá návratu, a to za součinnosti soudního vykonavatele, sociálních pracovníků a policie. Vzhledem k tomu, že se může jednat o velmi traumatizující zásah do života dítěte, snaží se nejprve všechny zúčastněné orgány o smírné řešení situace. Soud může nařídit setkání s mediátorem nebo odborníkem na pedopsychologii, může také přistoupit k opakovanému ukládání pokut ve výši až 50 000,– Kč.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.