UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Aktuality > Aktuální opatření ke vstupu na území Slovenské republiky

Aktuální opatření ke vstupu na území Slovenské republiky

18.09.2020

V souvislosti s aktuálními opatřeními Úřadu veřejného zdravotnictví SR (ÚVZ SR) kvůli zamezení šíření COVID-19 Vám sdělujeme, že od 18.09.2020 od 9:00 hod. není Česká republika ve Slovenské republice na seznamu nerizikových zemí, a proto vstup osob z území České republiky na území Slovenské republiky bude podléhat karanténním opatřením.

Rodiče však stále mohou uplatnit výjimku z Opatření ÚVZ SR bod. 4, na jejímž základě se nařízení izolace v domácím prostředí nevztahuje na osoby, které vstupují na území Slovenské republiky z důvodu realizace pravomocného soudního rozhodnutí ve věci provádění střídavé péče rodičů o nezletilé dítě, případně práva styku s nezletilým dítětem. Osoba, která takto vstupuje na území Slovenské republiky, je povinna se při vstupu na území Slovenské republiky prokázat pravomocným rozhodnutím soudu nebo rodičovskou dohodou a současně informovat Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky (Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže) o záměru vstupu na území Slovenské republiky z důvodu uvedeného v tomto bodě.

Z opatření vyplývá, že osoby, které hodlají na území Slovenské republiky vstoupit z důvodu realizace péče a práva styku s dětmi, se při přechodu státních hranic musí prokázat:
1. soudním rozhodnutím, kterým bylo upraveno právo styku / péče: rozhodnutí musí být pravomocné a právní moc musí být na něm vyznačena.
nebo
2. rodičovskou dohodou: v písemné formě, musí obsahovat jednoznačné označení rodiče (osoby, která rodičovské právo vykonává) a dítěte / dětí, musí zahrnovat úpravu styku s dítětem. Doporučuje se, aby byly podpisy na dohodě úředně ověřené.

Z důvodu předcházení nedorozuměním se doporučuje při přechodu státní hranice disponovat originálem / ověřenou fotokopií rozhodnutí soudu / rodičovské dohody.

Prováděná forma (trvání, místo) práva styku s dítětem by měla být totožná s výrokem soudu, resp. se zněním rodičovské dohody.

Před přechodem přes státní hranice Slovenské republiky mají tyto osoby povinnost informovat Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky (Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže) o záměru vstupu na území Slovenské republiky z důvodu výkonu rodičovské odpovědnosti, jak je uvedeno výše. Informovat je třeba písemnou formou – možno i prostřednictvím e-mailu na adresu: info@cipc.gov.sk. K písemné informaci je nutné přiložit kopii / resp. sken předmětného soudního rozhodnutí nebo rodičovské dohody.

Osobám uvedeným v tomto bodě se nařizuje, aby v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění neprodleně oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky svému poskytovateli zdravotní péče, který poskytuje zdravotní péči v specializačním oboru všeobecné lékařství, a se kterým má uzavřenou dohodu o poskytování zdravotní péče. Pokud uvedené osoby nemají na území Slovenské republiky poskytovatele zdravotní péče, oznámí tuto informaci neprodleně na číslo tísňového volání 112.

V odůvodněných případech nespadajících pod výše uvedenou výjimku může udělit Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky zvláštní výjimku na základě odůvodněné písemné žádosti člena vlády Slovenské republiky v jeho působnosti. Tato osoba je povinna při vstupu na území Slovenské republiky odevzdat výsledek negativního testu (potvrzení o negativním výsledku testu) RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starší než 96 hodin. V odůvodněných případech může výjimku z povinnosti předání negativního testu RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne staršího než 96 hodin udělit Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky na základě odůvodněné písemné žádosti člena vlády Slovenské republiky v jeho působnosti.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.

   
 
 
 
ballbusting-guru.org t-load.org pornoempire.org