UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Aktuality > Tisková zpráva

Tisková zpráva

7.01.2015

Návštěva europoslance Tomáše Zdechovského

Návštěva europoslance Tomáše Zdechovského na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí


Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 6. ledna 2014 navštívil poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Součástí návštěvy byla také diskuse nad aktuálními problémy mezinárodněprávní ochrany dětí, zejména pak v oblasti případů odebírání dětí – českých státních občanů v cizině a řešení rodinných konfliktů.

V případu sourozenců Michalákových odebraných z rodiny v Norsku Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí potvrdil strategii, kterou za zúčastněné rezorty mediálně prezentoval v závěru roku 2014 ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Při jejím uskutečnění je třeba maximální pozornost věnovat soudnímu řešení případu v rámci nového projednání podmínek péče o chlapce norskými soudy. Stejně jako ostatní české orgány je i Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí připraven poskytnout maximální součinnost v těchto řízeních; za tímto účelem byly již diplomatickou nótou předány garance, které úřad nabízí pro případ, že by norské soudy měly rozhodnout způsobem, kdy by měli chlapci pobývat na území České republiky (ať už v péči matky, v širší rodině, v pěstounské péči, v ústavní výchově či v rámci jiného způsobu péče o ně).

Europoslanec Zdechovský uvedl, že pravděpodobně existují další případy odebírání českých dětí v Norsku, které jeho tým v současné době prověřuje. Úřad deklaroval připravenost se s těmito případy seznámit a postupovat v nich podle dříve zveřejněné mezirezortní strategie jejich řešení.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí rovněž předal aktuální statistiku případů odebírání českých dětí ve Spojeném království za roky 2010 až 2014. Její výsledky ukazují, že dříve nastavená strategie je s přibývajícím časem úspěšnější, neboť se neustále zvyšuje počet případů, kdy jsou děti navraceny do biologické rodiny, případně se vracejí do České republiky. Tato úspěšnost je dokonce ve srovnání s britským průměrem mnohem vyšší.

V proběhlé diskusi Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí rovněž prezentoval zkušenost, že mezinárodně-smluvní i unijní nástroje, které v současné době upravují mezinárodní rodinné právo, nezajišťují v praxi účinnou a rychlou ochranu práv dětí. Ačkoliv Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu, lze jej jistě – zejména po posílení jeho role na základě Lisabonské smlouvy – považovat za vhodnou politickou platformu k diskusi nad reálným zefektivněním existujících právních nástrojů změnou právní úpravy či důsledným dodržováním nástrojů stávajících. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je připraven se do této diskuse zapojit, poskytnout své zkušenosti a znalosti a prostřednictvím řídícího Ministerstva práce a sociálních věcí přispět k utváření postoje České republiky k těmto otázkám.


Zdeněk Kapitán v. r.
ředitel

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.