UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Aktuální projekt: Práva a participace dítěte v agendách UMPOD > Aktivity projektu > KA 6 Zvýšení kvality ochrany práv dětí v adopční agendě > 7. Stáže odborníků v ČR

Jakmile bude nastaven systém participace dítěte v adopční agendě je nezbytné aby se o těchto změnách dověděli i organizace v zahraničí, se kterými ÚMPOD spolupracuje. Jinak není možné tuto praxi udržet. Proto jsou plánovány stáže z 9 zemí v České republice, tak aby bylo možné představit přenesenou dobrou praxi ze zahraničí v České republice.

Švédové na ÚMPODu

Ve dnech 24. - 26. 1. 2017 ÚMPOD navštívila partnerské adopční organizace ze Švédska – Barnen Framför Allt (dále jen „BFA“). Jedná se o pověřenou adopční organizaci, která patří ke čtyřem nejsilnějším adopčním partnerům ÚMPODu. Od počátku spolupráce bylo svěřeno do péče před osvojením do Švédska více než 100 dětí. Cílem setkání byla výměna zkušenosti mezi partnerskými organizacemi, seznámení se s činností OSPOD, s činností Městského soudu v Brně, s činností ústavního zařízení a systémem náhradní rodinné péče v České republice.

Hlavní myšlenkou této návštěvy bylo prohloubit vzájemnou informovanost a spolupráci se švédskou organizací. 

Italové ne ÚMPODu

Ve dnech 6. - 8. 12. 2017 proběhla na ÚMPODu návštěva partnerské adopční organizace z Itálie – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÁ ADOZIONI ONLUS (dále jen „ASA“), která patří k tradičním a čtyřem nejsilnějším adopčním partnerům ÚMPOD. Od počátku spolupráce bylo svěřeno do péče před osvojením v Itálii 88 dětí. Důvodem setkání byla výměna zkušenosti mezi partnerskými organizacemi, seznámení se s činností orgánů sociálněprávní ochrany dětí v České republice, s činností Městského soudu v Brně, s činností ústavního zařízení a systémem náhradní rodinné péče v České republice.

Návštěva nesporně přispěla k větší vzájemné informovanosti a prohloubení spolupráce mezi ÚMPOD a italským partnerem. Vzájemná lepší obeznámenost o kontextu ohrožených dětí povede k lepšímu naplňování potřeb těchto dětí, např. žadatelé z Itálie budou mít kvalitnější informace, pracovníci Úřadu na základě této aktivity mohou kvalitněji volit žadatele pro konkrétní děti. 

Italská strana je také poměrně aktivní na mezinárodní úrovni. Byly nám nabídnuty možnosti účastnit se konkrétních akcí, které se v budoucnu uskuteční, které ASA spolupořádá.

Slovinci na ÚMPODu

Ve dnech 7. - 9. 3. 2018 navštívil ÚMPOD slovinský ústřední orgán Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení z 29. 5. 1993 -   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities of the Republic of Slovenia).

Slovinsko je jedním z našich nejnovějších partnerů na poli mezinárodního osvojení. I přes zatím nízký počet adopcí do této země (jedno osvojené dítě) stále sílí zájem ze strany žadatelů. 

Důvodem setkání byla výměna zkušenosti mezi partnerskými organizacemi, seznámení se s činností orgánů sociálněprávní ochrany dětí v České republice, se  systémem náhradní rodinné péče v České republice, koncepce pěstounské péče na přechodnou dobu a činností ústavního zařízení jako dvou jediných možných forem NRP, ze kterých je možné mezinárodní osvojení zprostředkovat. 

Hlavní myšlenkou aktivity bylo prohloubit vzájemnou informovanost a spolupráci se slovinskou stranou. Zahraniční partner měl možnost seznámit se s různými aktéry, kteří vstupují do interakce s dítětem – klientem ÚMPODu. Díky tomu zahraniční partner získal lepší povědomí a širší kontext práce s dítětem v České republice. Tyto informace následně může zprostředkovat jak žadatelům o NRP, tak dalším aktérům péče o ohrožené dítě ve Slovinsku. Na základě lepší informovanosti a osobní zkušenosti očekáváme lepší pochopení výchozí situace dítěte a následně vyšší míru kontinuity při naplňování nejlepšího zájmu dítěte v nové zemi.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.