UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Aktuální projekt: Zavedení systému řízení kvality na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zavedení systému řízení kvality na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Základní informace o projektu:

Název: Zavedení systému řízení kvality na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zdroj podpory: Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: říjen 2019 až září 2021

Celkové náklady projektu: 12 305 356,80 Kč

Registrační číslo:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00014599

Popis projektu:
Předmětem projektu je zavádění systému řízení kvality do organizace a systému fungování a řízení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, a to prostřednictvím zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleného usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018 č. 214.

Cíle a cílové skupiny

Cíl:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu řízení a fungování ÚMPOD.

Tento hlavní cíl je dále rozdělen do čtyř dílčích cílů:

1. Zvýšení kvality strategického rozvoje služebního úřadu

2. Zvýšení kvality řízení služebního úřadu

3. Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů služebního úřadu

4. Zvýšení kvality řízení partnerství a výkonnosti služebního úřadu

Očekávané přínosy projektu:

• Díky zavedení vytyčených cílů do praxe vznikne flexibilnější prostředí v rámci úřadu a budou aplikovány pokročilé nástroje pro naplňování a sledování strategií a úkolů ÚMPOD.

• V ÚMPOD se zlepší a zefektivní komunikace vně i uvnitř úřadu napříč jednotlivými odděleními.

• Budou efektivněji řízeny lidské zdroje.

• Vzniknou nové standardy pro práci s dokumentací.

• ÚMPOD díky projektu přesněji definuje jednotlivé odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců.

• Bude také umožněna účinnější koordinace jednotlivých aktivit úřadu a jejich správné zavedení. 

Cílové skupiny:

• Organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.