UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > E-podatelna

E-podatelna

Elektronické zprávy můžete zasílat na adresu podatelna@umpod.cz .

Maximální velikost zpráv zasílaných elektronicky (datové zprávy, e-maily) je 20 MB. Dokumenty v objemu nad 20 MB je možné doručit na technickém nosiči dat.

Přehled formátů dokumentů přijímaných podatelnou úřadu:

Textové formáty:

xml (Extensible Markup Language Document)
fo/zfo (602XML Filler dokument)
html/htm (Hypertext Markup Language Document)
txt (prostý text)
rtf (Rich Text Format)
doc/docx (MS Word Document)
xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

Ostatní formáty:

PDF (Portable Document Format)
PDA/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
PNG (Portable Network Graphics)
TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Phase 2)
MPEG-1 (Moving Picture Experts Group Phase 1)
GIF (Graphics Interchange Format)
MP2 (MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III)
WAV (Waveform audio format), modulace Pulse-code modulation (PCM)
MOV (videoformát firmy Apple Inc.)

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých úřad přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, USB flash disk
Doručené technické nosiče dat vracíme jen na vyžádání.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích

Pokud je v digitální podobě dodán dokument, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. obsahuje chybný datový formát či formát ve kterém nejsou dokumenty podatelnou přijímány nebo je umístěn na jiném technickém nosiči dat, než na kterém jsou dokumenty podatelnou přijímány nebo obsahuje škodlivý kód a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec úřadu odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Pokud je doručený dokument v analogové nebo digitální podobě neúplný nebo nečitelný a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o zjištěné vadě dokumentu vyrozuměn. Nepodaří-li se zaměstnanci úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.

generic xanax online
 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.