UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Úřad > Projekt: Práva a participace dítěte v agendách ÚMPOD > Aktivity projektu > KA 2 Koncepční a strategické plánování činnosti ÚMPOD > Třetí strategický workshop

Ve dnech 14. - 16. 3. 2018 proběl 3 LSP workshop, kdy cílem workshopu bylo:
- seznámit se podrobně se standardy kvality
- vyjasnit přínos (užitečnost, využitelnost) standardů pro práci ÚMPOD jako celku i pro práci jednotlivých pracovníků
- vytvořit podklady pro navazující workshop k tvorbě standardů – seznamy témat, která je třeba zapracovat do standardů, aby byly funkční pro ÚMPOD a současně obsahovaly participační optiku, resp. rozměr.


Celému týmu byl nejprve představen tzv. poločas projektu – shrnutí dosud realizovaných aktivit a konkrétních výstupů, které se v jednotlivých klíčových aktivitách dosud odehrály, resp. byly vytvořeny / zapracovány atd. Nejvýrazněji bylo možné efekty projektu spatřovat ve výstupech KA 3, kde také proběhla nejobsáhlejší diskuse.


Následně byla celá skupina uvedena do problematiky hodnocení kvality a smyslu (hodnot) standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.
Poté následovala práce v pracovních skupinách – každá skupina měla zpracovat dva standardy. Úkolem každé skupiny bylo následně pro zbytek týmu:
a) vysvětlit, o čem daný standard je, kde vnímají silné a slabé stránky jeho naplňování v současné praxi ÚMPOD, kde vidí příležitosti a ohrožení spojené s naplněním tohoto standardu na ÚMPOD
b) identifikovat oblasti, v nichž je nutno standardy doplnit / přepracovat s ohledem na požadavek jejich vstřícnosti vůči dětským klientům a tyto oblasti zachytit na flip pro další zpracování
Výsledky každé ze skupin byly každý den průběžně sdíleny.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.

   
 
 
 
ballbusting-guru.org t-load.org pornoempire.org