UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Výživné > Často kladené otázky

Často kladené otázky

Vymáhání výživného, kdy žadatel a dítě žijí v ČR

Mohu se obrátit na Úřad, i když neznám adresu povinného?

Ano. Je nutné Úřadu sdělit co nejvíce informací k možnému bydlišti povinného. Je-li známa alespoň země, v níž by se měl povinný zdržovat, může se Úřad v některých zemích obrátit na tamní orgány, které se pokusí pobyt povinného zjistit. Není-li známa ani země, kde se povinný zdržuje, je vhodné podat v České republice trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy a policie se pokusí pobyt povinného zjistit s využitím nástrojů mezinárodní policejní spolupráce. Úspěšnost pátrání po pobytu nelze zaručit.

Co mám dělat, když ještě není určeno otcovství k mému dítěti?

Je-li známa adresa údajného otce, je nutné podat k okresnímu soudu v místě bydliště dítěte žalobu na určení otcovství.

Jak bude výživné vymáháno, když je stanoveno v jedné měně, ale vymáháno nebo placeno bude v jiné měně?

Tato okolnost v zásadě vymáhání výživného nebrání, protože v takových případech se provádí přepočet. Je třeba si uvědomit, že vymáhání výživného ze zahraničí je složité a ne vždy se podaří je vymoci v plné výši. Příčinou mohou být změny přepočítacího kurzu v době mezi provedením platby a jejím doručením k rukám oprávněného, bankovní poplatky (v některých zemích mohou jít k tíži oprávněného) apod.

Jak mi bude výživné doručováno?

Výživné z ciziny je obvykle poukázáno na depozitní účet Úřadu a Úřad se s oprávněným dohodne, jak mu bude dále zasíláno – zda na jeho účet v Kč, v cizí měně, popř. poštovní poukázkou na adresu.

Lze vymáhat výživné i pro zletilé děti?

Vyživovací povinnost rodičů k dětem podle českého práva trvá do doby, než jsou schopny se samy živit. V některých zemích (např. USA) lze ovšem nárok na výživné pro zletilé jen velmi obtížně prosadit, protože tamní orgány již odmítají poskytnout těmto žadatelům bezplatnou právní pomoc.

Vymáhání výživného, kdy žadatel a dítě žijí v zahraničí

Jsem český občan, žiji v zahraničí a chci vymáhat výživné od povinného žijícího v České republice. Jaký postup mám zvolit?

Obraťte se na příslušný orgán ve státě svého bydliště, který Vám pomůže žádost o vymáhání výživného připravit a poté ji zašle Úřadu jako přijímajícímu orgánu. O sdělení kontaktu na konkrétní orgán v místě svého bydliště můžete požádat i Úřad.

Jsem povinen platit výživné podle zahraničního rozsudku, když mé příjmy v České republice jsou podstatně nižší a nejsem schopen takto stanovené výživné platit?

Pokud se změnily Vaše výdělkové poměry, můžete se obrátit na soud příslušný podle místa bydliště dítěte s návrhem na snížení výživného.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.