UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Výživné > Právní dokumenty

Právní dokumenty

V rámci Evropské unie se použije pro přeshraniční vymáhání výživného nařízení Rady (ES) č.  4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (evropské nařízení o výživném).

Nejnovějším nástrojem je haagská Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů z  23. 11. 2007 (seznam smluvních států naleznete zde). Je platná od 1. 8. 2014. Úmluva upravuje jak otázku mezinárodní příslušnosti soudů k rozhodování o výživném, otázku uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ústředních orgánů.

Otázku použitelného práva při rozhodování o výživném řeší haagský Protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti z 23. 11.2007 (seznam smluvních států naleznete zde).

Starším nástrojem úpravy právní pomoci při vymáhání výživného je newyorská Úmluva OSN o vymáhání výživného v cizině z 20. 6. 1956 (seznam smluvních států a ústředních orgánů naleznete zde), která upravuje systém administrativní spolupráce mezi přijímajícími a odesílajícími orgány jednotlivých členských států. Tato mezinárodní smlouva nereguluje otázku vzájemného uznávání titulů týkajících se výživného, proto je potřeba její použití kombinovat také s jiným dále uvedeným nástrojem (je-li to možné v konkrétní situaci s  ohledem na závazky partnerského státu). Dalším nástrojem, který díky úpravě procesu uznání a výkonu pomáhá k efektivnějšímu vymáhání výživného, je haagská Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 2. 10. 1973 (seznam smluvních států naleznete zde). Tuto mezinárodní smlouvu lze použít ve vztahu k těm jejím smluvním státům, které nejsou členskými státy Evropské unie a současně nejsou vázány haagskou úmluvou z roku 2007.

Pro uznání a výkon rozhodnutí je možné v případě neexistence mnohostranné mezinárodní smlouvy postupovat dle dvoustranných dohod.

Text dokumentů naleznete v sekci Odkazy.

zopiclone online pharmacy UK zolpidem 10 mg in online pharmacy UK
 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.