UMPOD Kids
CZ

Kontakt

PřihlášeníÚvod > Výživné > Předpoklady a limity

Předpoklady a limity

Výživné lze vymáhat na základě českého nebo zahraničního soudního rozhodnutí, které konkrétní osobě stanovuje vyživovací povinnost. Cizozemská rozhodnutí musejí být v zemi výkonu nejprve uznána, teprve poté může být přistoupeno k jejich výkonu. Obecně lze říci, že uznána mohou být pouze ta rozhodnutí českých soudů, kdy povinná osoba o řízení věděla a mohla se v něm řádně hájit. Zásadně nejsou v cizině uznatelná a vykonatelná rozhodnutí o výživném, kdy v době řízení před českým soudem nebyl znám pobyt povinného a soud mu pro řízení ustanovil opatrovníka.

K tomu, aby bylo možné vymáhání zahájit, musí být splněny dva základní předpoklady:

  1. musí existovat právní úprava mezi dotčenými státy v podobě nařízení práva Evropské unie, mezinárodní smlouvy, nebo musí být zachována vzájemnost (tj. stav, kdy i při neexistenci nařízení či smlouvy mezi sebou státy prohlašují, že budou rozhodnutí druhého státu uznávat),
  2. cizí stát musí efektivně postupovat při vymáhání výživného v souladu s právní úpravou.

Podle zkušeností Úřadu je poměrně vysoká úspěšnost vymáhání výživného z Německa, Rakouska, Slovenska, Polska, Švédska, USA a Austrálie.

Naopak často bezvýsledné zůstávají pokusy o vymožení výživného ze států arabských, asijských, afrických, latinskoamerických (včetně Kuby), z nástupnických států bývalé Svazové federativní republiky Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu, a to často i za situace, kdy se jedná o smluvní státy mezinárodních smluv, které vymáhání výživného regulují. Problematická je rovněž spolupráce s Itálií, Španělskem, Řeckem nebo Izraelem.

Při vymáhání výživného může docházet k průtahům v řízení. Celkovou dobu nutnou pro vymožení výživného lze předem těžko určit, a to přesto, že Úřad pravidelně vymáhací proceduru urguje. Může se pohybovat od půl roku, pokud osoba povinná výživné začne platit dobrovolně, až po několik let v případech, kdy je přistoupeno k soudnímu výkonu rozhodnutí nebo k nařízení exekuce. Výsledek procesu vymáhání tak záleží na konkrétním státě, ochotě a ekonomické situaci povinného, flexibilitě soudů a dalších individuálních okolnostech případu, které s oprávněnými Úřad předem projednává.

 

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno, Česká republika

tel.: 00420 542 215 522

> Kontaktní údaje Úřadu

> Telefonické a mailové kontakty odborného týmu

 

Úřední hodiny

Konzultační hodiny pro veřejnost

St9:00 - 17:00

Jiné termíny konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Sekretariát / podatelna

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 16:00
St8:00 - 17:00
Čt8:00 - 16:00
8:00 - 12:00
 

Úřední deska – oznámení

 Mapa webu
 O Webu
 Tisknout stránku

Webové stránky úřadu jsou archivovány
Národní knihovnou ČR v rámci
programu WebArchiv.