Vrchní rada - Právník/právnička oddělení právní pomoci

Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2023.

Charakteristika pozice

Zaměstnanec zajišťuje činnosti spojené s mezinárodně-právní ochranou dětí a činnost ústředního orgánu dle mnohostranných mezinárodních smluv a unijních nařízení. Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené státní zaměstnankyně zařazené na předmětné služební místo na dobu neurčitou.

Zpět