Nový vizuální styl

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí od 1. října 2021 zavádí inovovaný jednotný vizuální styl. Můžete se s ním setkat u rozhodnutí, dopisů, formulářů a dalších materiálů, kterými se Úřad prezentuje. Dosavadní písemnosti a formuláře jsou stále platné, ale nové dokumenty již budete dostávat v nové vizuální podobě. S tou koresponduje i tento web.

Vizuální identita odpovídá hodnotám ÚMPOD: Dítě na prvním místě, Otevřenost, Profesionalita, Vstřícnost, a to s důrazem na přiblížení se dětem (https://kids.umpod.cz/).

Tento jednotný vizuální styl vznikl v rámci realizace projektu „Zavedení systému řízení kvality na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014599.

Zpět