Jaká témata je třeba vyřešit při rozchodu rodičů?

Děti potřebují vidět své rodiče spokojené a silné, aby k nim mohly vzhlížet, aby se u nich cítily v bezpečí, aby mohly být dětmi.

Rozchod rodičů zvládnou, když ho zvládnou rodiče, kteří se včas společně zaměří na řešení otázek fungování rodiny v budoucnosti. Pokud rodiče samotní nemají jasno v tom, co se bude dít po rozchodu, přenášejí nejistotu či strach na své děti (i nevědomky). 

Vždy je dobré se o budoucnosti bavit otevřeně a s respektem k potřebám každého člena rodiny.

Nejčastěji řešené otázky:

  • adekvátní zapojení obou rodičů do osobní péče o dítě
  • místo, čas i způsob předání dětí mezi rodiči, žijí-li rodiče odděleně
  • předávání oblíbených hraček nebo vybavení na kroužky (např. sportovní vybavení)
  • hrazení mimořádných výdajů – kroužků, výletů, brýlí, rovnátek, nebo zimní obuvi
  • výše výživného pro dítě
  • způsob rozhodování ve významných záležitostech týkající se dítěte (škola, lékařské zákroky, …)
  • bydliště dítěte
  • způsoby komunikace na dálku – čas volání nebo videohovorů

Rodiče mohou vyřešit zásadní témata péče o děti po rozchodu sami bez zásahu soudu nebo jiných institucí, a to formou mimosoudní dohody nebo v rámci rodičovského plánu. 

Potřebují-li rodiče soudní rozsudek o péči a výživném (např. pro rozvod manželství nebo pro vymáhání výživného), pak je možné dohodu předložit soudu ke schválení.