Role úřadu v soudním řízení o určování a popírání otcovství

V případě, že je určování nebo popírání otcovství s mezinárodním prvkem řešeno v České republice soudní cestou, úřad zpravidla bývá jmenován opatrovníkem dítěte v takovém řízení.

Důvodem je skutečnost, že dítě nemůže být zastoupeno rodičem jako zákonným zástupcem pro možnou kolizi zájmů. 

Co je zejména úkolem opatrovníka?

  • procesně zastupovat dítě (podávat návrhy, odvolání, vyjadřovat se k úkonům rodičů)
  • prezentovat přání a názory dítěte
  • hájit zájem dítěte v řízení (nemusí být shodný se zájmy rodičů a v některých případech ani s vysloveným přáním dítěte)

Jak pracuje náš úřad jako opatrovník?

Zpravidla se snažíme (samostatně nebo ve spolupráci s místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí):

  • spolupracovat s oběma rodiči a zjišťovat jejich stanoviska (osobní setkání, online rozhovory)
  • spolupracovat s dítětem (je-li to vhodné a možné), vhodně informovat dítě o soudním řízení
  • zjišťovat situaci u dítěte doma 
  • vysvětlovat možné dopady rozsudku v jiném státě (např. kam bude dítě pravidelně dojíždět)