Preventivní nástroje mezinárodních rodičovských únosů dětí

Dojde-li k tzv. rodičovskému únosu, situace v rodině nebývá ideální. Mnohdy jeden z rodičů předem tuší, že se chce druhý rodič odstěhovat s dítětem do zahraničí, ale neví, jak takovou situaci řešit. Úřad zná i případy, kdy je rodič o odcestování jeho dítěte předem jen stručně informován a není mu dán prostor pro spolurozhodování o tak významné záležitosti v životě dítěte.

Jako preventivní kroky je možné zvážit například:

  • podat návrh soudu na zahájení řízení o určení místa bydliště dítěte, případně podat návrh na zákaz vycestování ve formě předběžného opatření
  • o obavě z rodičovského únosu informovat Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
  • odevzdat cestovní pas dítěte do rukou neutrální osoby (více o cestovních pasech zde).
  • podat návrh soudu na úpravu styku