Responsive Image

Sborníky příspěvků z konferencí pořádaných ÚMPOD

Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem

Publikované odborné články

Informační letáky k činnosti ÚMPOD

Závěrečná konference – Řešení rodičovských konfliktů cestou interdisciplinární spolupráce

Příspěvky přednášejících