ÚMPOD jako opatrovník dětí v řízení o úpravu poměrů k dětem v České republice

Úřad v mnoha případech vystupuje jako kolizní opatrovník dítěte. Dítě je plnohodnotným účastníkem řízení, ale samo se není schopné hájit, soud proto dítěti jmenuje zástupce, kolizního opatrovníka.

Opatrovníkem dítěte před soudem bývají jmenovány nejčastěji města (praktický výkon provádí místní orgán sociálně-právní ochrany dětí, tj. OSPOD), Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí nebo advokáti.

Soudy jmenují náš úřad opatrovníkem, pokud se jedná o přeshraniční případ (např. pokud někdo z rodiny žije v zahraničí).

Co je úkolem opatrovníka? 

  • procesně zastupovat dítě (podávat návrhy, odvolání, vyjadřovat se k úkonům rodičů)
  • prezentovat přání a názory dítěte
  • hájit zájem dítěte v řízení (nemusí být shodný se zájmy rodičů a v některých případech ani s vysloveným přáním dítěte)

Jak pracuje náš Úřad jako opatrovník?

Zpravidla se snažíme (samostatně nebo ve spolupráci s místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí):

  • spolupracovat s oběma rodiči a zjišťovat jejich stanoviska (osobní setkání, online rozhovory)
  • spolupracovat s dítětem (je-li to vhodné a možné), vhodně informovat dítě o soudním řízení
  • zjišťovat situaci u dítěte doma 
  • vysvětlovat možné dopady rozsudku v jiném státě (např. kam bude dítě pravidelně dojíždět)