Dítě mimo péči rodičů v České republice

Úřad řeší situace dětí, cizinců, které se aktuálně nacházejí v České republice bez rodičů nebo jiného pečovatele.

Jedná se nejčastěji o děti:

  • odebrané soudem z rodiny
  • opuštěné rodiči
  • na útěku z pěstounské péče nebo ze zahraničního ústavního zařízení

Ve všech případech Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí úzce spolupracuje s:

  • místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí, tj. OSPOD
  • zastupitelským úřadem domovského státu dítěte
  • partnerským ústředním orgánem v zahraničí

Všechny zapojené instituce řeší situaci opuštěných dětí bez doprovodu bez zbytečných odkladů, zjišťují informace o širší rodině dítěte a o možnostech další péče o opuštěné dítě s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Vždy je třeba rozlišovat, zda má dítě obvyklé bydliště v České republice, nebo je „doma“ v zahraničí.

Soud může po zjištění okolností případu rozhodnout o umístění dítěte v České republice nebo o umístění dítěte v cizině, a to do péče jiné osoby, pěstounské péče nebo ústavní péče. Z právního pohledu není svěření dítěte do péče do zahraničí jednoduchou či rutinní záležitostí, proto doporučujeme situaci vždy konzultovat s Úřadem nebo dalšími odborníky.

Úřad spolupracuje s dotčenými institucemi také při domluvě průběhu předání dítěte do péče do zahraničí a při zajišťování potřebných dokladů pro dítě.
Speciální režim a postup se bude uplatňovat u dětí žádajících mezinárodní ochranu.

Řešíte-li obdobnou situaci, kontaktujte Úřad, který Vám může poskytnout bližší informace k vaší situaci a probrat s vámi možnosti dalšího postupu.