Příjem oznámení od státních zaměstnanců

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu je s účinností od 1. července 2015 v Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení.

Funkci prošetřovatele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí na základě ustanovení služebního orgánu, kterým je ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, bude plnit Mgr. Ing. et Ing. Martina Skalická.

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je v sídle služebního úřadu, kterým je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, umístěna na budově na Šilingrově náměstí 3/4 v Brně vedle úřední desky.

Oznámení je také možno prostřednictvím elektronické pošty zaslat na e-mailovou adresu prosetrovatel@umpod.cz.

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.