Cestovní pas pro dítě

Cestovní pasy vydávají obecní úřady obce s rozšířenou působností. Podle toho, zda chce občan žádat o vydání pasu s biometrickými údaji či ne, musí zažádat u úřadu v místě svého trvalého bydliště (s biometrickými údaji).

Obecné informace o vydávání cestovních pasů jsou dostupné zde.

Dítě (osoba mladší 18 let) může cestovat pouze s vlastním pasem (dítětem je vždy myšlen občan České republiky).

O vydání pasu může požádat zákonný zástupce nezletilého dítěte, o svůj pas si může požádat i občan starší 15 let, avšak se souhlasem zákonného zástupce. Pro vystavení pasu stačí souhlas jednoho rodiče, druhý rodič není ze strany úřadu nijak kontaktován. 

Na území Evropské unie je možné cestovat pouze s občanským průkazem, s dětmi se však doporučuje cestovat s jejich pasy. Do občanského průkazu se zapisuje rodné číslo dítěte. Rodné číslo dítěte, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné cizím orgánům při pobytu ve státě Evropské unie.