Potřebuji vymáhat výživné z České republiky (platby do zahraničí)

Žijete-li v zahraničí a potřebujete vymáhat výživné pro dítě po osobě, která buďto žije v České republice, nebo má z České republiky příjmy, pak můžete:

  • podat návrh na výkon soudního rozhodnutí individuálně, nebo
  • postupovat v souladu s úmluvami o vymáhání výživného a kontaktovat příslušný orgán v místě vašeho bydliště v zahraničí, který žádost o vymáhání výživného postoupí Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Je-li Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí od jiného ústředního orgánu doručena žádost o vymáhání výživného z České republiky, pak na základě udělené plné moci úřad zastupuje přímo oprávněného a v jeho zájmu jedná. Zahraniční ústřední orgány dbají na to, aby žádost o vymáhání z České republiky byla kompletní, případně komunikují s oprávněným za účelem doplnění žádosti dle pokynů úřadu.

Úřad na území České republiky v zastoupení oprávněného:
  • kontaktuje povinného a vyzve jej k dobrovolnému plnění vyživovací povinnosti
  • pomáhá rodičům nalézt dohodu na placení výživného
  • aktualizuje tabulky evidující dluh na výživném
  • ověřuje pobyt povinného a jeho příjmy
  • podává návrh na uznání cizího soudního rozhodnutí
  • podává návrh na soudní výkon cizího soudního rozhodnutí
  • případně podává návrh na pověření exekutora a zahájení exekučního řízení

Pokud potřebujete získat informaci o tom, který orgán v cizině je příslušný k tomu, aby s vámi sepsal žádost o vymáhání výživného z České republiky, obraťte se na Úřad, pomůžeme vám zajistit kontakt.

Žiji v České republice a mám povinnost platit výživné do zahraničí

Mnohdy nás kontaktuje také povinný rodič, který žije v České republice, s tím, že by chtěl přes Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí posílat výživné. V tomto případě kontaktujte příslušného pracovníka Úřadu a s ním konzultujte možnosti zasílání plateb do zahraničí prostřednictvím Úřadu.

Jste-li povinný a obdržel jste výzvu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí k placení výživného, je vždy vhodné kontaktovat příslušného pracovníka případu a poskytnout mu součinnost.

Ze strany úřadu se dozvíte, jak platit výživné, jaké důsledky mohou nastat v případě, že výživné platit nebudete, nebo i to, jak vy můžete dosáhnout změny výše vyživovací povinnosti. Velmi často se stává, že až po vzájemné komunikaci s povinným se ujasní i přesná výše dluhu na výživném.