Nástroje usnadňující vzájemnou komunikaci rodičů

Stát, neziskové organizace i jiné soukromé osoby nabízejí rodičům množství nástrojů, které mohou být užitečné při řešení rodičovského konfliktu nebo při hledání vhodného nastavení další péče o děti.

Osobní setkávání rodičů

Ačkoli pro rodiče bývá nepředstavitelné, že spolu po rozchodu budou otevřeně hovořit, je to nezbytný základ pro plánování dalšího výkonu péče o děti. 

Síť podpůrných služeb je poměrně široká. V rámci České republiky se rodiče mohou účastnit:

  • rodinného poradenství
  • rodinné terapie
  • společné konzultace u orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
  • setkání rodičů facilitované třetí osobou
  • mediačního setkání
  • individuálního poradenství

Úřad podporuje rodiče v osobním setkávání za přítomnosti odborníků. Klientům můžeme předat kontakty na místní odborná pracoviště, či realizovat poradenský rozhovor se zapojením právníka a psychologa Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

Pokud se rodiče zvládnout dohodnout, ale mají problém dotáhnout dohodu do konce, mohou využít např.:

  • rodičovské plány
  • návod a podporu pro vypracování rodičovského plánu od společnosti Caffcass 

Rodičovské aplikace a online komunikační nástroje

Velkou službu rodičům mohou udělat tzv. co-parentingové aplikace. Zpravidla umožňují sdílet časový rozvrh dítěte, pravidelné výdaje dítěte, informace o úspěších ve škole, nebo fotografie.
Komunikace mezi rodiči, kteří se rozešli, je náročná a dle našeho názoru není špatné využít nástroje, které s každodenní komunikací mají pomáhat. Aplikací je mnoho, zde vybíráme pouze několik příkladů:

Většina aplikací existuje v anglickém jazyce. Pracovníci úřadu nemohou sdílet praxi s jakoukoli z těchto aplikací, bude to vždy na rodičích, zda se rozhodnou vyzkoušet jiný styl komunikace a přehlednější předávání informací o dětech.