Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
ve své každodenní činnosti pomáhá rodinám,
které přesahují hranice jednoho státu.

„Kde hranice rozdělují, my spojujeme.“

Jsme otevřená a stabilní instituce, která v mezích svých kompetencí zajišťuje, aby byl slyšet hlas dítěte a aby byla naplňována jeho práva v případech, jež přesahují hranice České republiky.

Naší vizí je pracovat na tom, abychom byli respektovanou, vstřícnou a inspirativní institucí, která posouvá hranice standardu práce s rodinou a dítětem.

Pracujeme interdisciplinárně v týmu právníků, psychologů i dalších odborníků. Spolupracujeme s dětmi, s rodiči, se sociálními pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, se soudy, s úřady a jinými organizacemi v České republice i v zahraničí a dalšími odborníky.

Je-li hovořeno o Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, často se používá zákonná zkratka Úřad, případně označení ÚMPOD.

Naše hodnoty

Dítě na prvním místě

Otevřenost

Profesionalita

Vstřícnost

Základní informace o Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí