Jak zajistit kontakt s dítětem, které žije v zahraničí?

Jaké kroky může udělat Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí?

Spolupráce mnoha států světa při usnadňování a zajišťování práva styku (kontaktu) rodičů s dětmi má základy v článku 21 haagské Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí ze dne 25. října 1980 (dále jen „Haagská únosová úmluva“). 

Úřad s Vámi bude konzultovat vaši situaci a poté může

 • přímo kontaktovat rodiče v zahraničí a nabídnout oběma rodičům prostor k rozhovoru (např. online poradenský rozhovor, mediace, apod.)
 • pomoci vám při kompletaci žádosti o zajištění práva styku dle Haagské únosové úmluvy a zaslat vaši žádost o zajištění práva styku zahraničnímu partnerskému orgánu
 • dále komunikovat se zahraničním ústředním orgánem a zjistit pro vás, jak můžete postupovat, abyste se domohli práva kontaktu s dítětem

Žádost o zajištění kontaktu můžete stáhnout a vyplnit zde:

Co ústřední orgány v zahraničí většinou mohou nabídnout?

 • ověření místa pobytu pečujícího rodiče a dítěte v zahraničí
 • oslovení pečujícího rodiče a vyzvání ke smírnému řešení situace, nabídnout mimosoudního řešení situace
 • zjištění možností bezplatné právní pomoci
 • případně zaslání seznamu advokátů, kteří se v cizině věnují této problematice a se kterými rodiče spolupracují, je-li třeba podat návrh na soud
 • asistovat při komunikaci mezi vámi a advokáty, které můžete kontaktovat v zahraničí

Co ústřední orgány v zahraničí za rodiče zpravidla nedělají?

 • nepodávají za rodiče návrh na soud
 • nedávají právní rady rodičům ani nemohou naznačovat úspěšnost postupu
 • nezastupují rodiče před soudy v zahraničí

Podporováno je smírné, mimosoudní řešení situace. Pokud takové řešení není možné, ve většině států je možné domáhat se soudní úpravy styku (obdobně jako úpravy péče či výživného).

V případě nutnosti zahájení soudního řízení o úpravu styku je třeba zjistit, jaký soud je mezinárodně příslušný, jaký efekt může mít cizí rozhodnutí v jiné zemi, nebo jak se budete moci účastnit soudního řízení v jiném státě.

K problematice mezinárodní příslušnosti soudů najdete více informací zde.