Práva a participace dítěte

Název: Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Zdroj podpory: Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: duben 2016 až březen 2020

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003544

 

Zajímavé výstupy z projektu najdete v jednotlivých sekcích, nebo je stáhnete v části Ke stažení.