Organizační struktura úřadu

Ředitel a vedoucí služebního úřadu

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

profesní životopis

T: +420 542 215 522 (sekretariát)
E: zdenek.kapitan@umpod.cz

Zástupkyně:
JUDr. Markéta Kačerová Nováková

Ředitelka odboru právního

JUDr. Markéta Kačerová Nováková

profesní životopis

T: +420 542 215 522 (sekretariát)
E: marketa.kacerova1@umpod.cz 

Ředitelka odboru administrativního

Mgr. Ing. et Ing. Martina Skalická, Ph.D.

T: +420 542 215 522 (sekretariát)
E: martina.skalicka@umpod.cz 

Zástupkyně:
Mgr. et Mgr. Kateřina Jandásková

Vedoucí oddělení právní pomoci

Mgr. Lukáš Fridrich

T: +420 513 034 280
E: lukas.fridrich@umpod.cz 

Zástupkyně:
Mgr. Ing. Andrea Fialová Ráčilová

Vedoucí oddělení psychologů

Mgr. Ondřej Bouša

T: +420 513 077 604
E: ondrej.bousa@umpod.cz 

Vedoucí oddělení mezinárodních adopcí

JUDr. Stanislava Kopecká, Ph.D.

T: +420 542 215 524
E: stanislava.kopecka@umpod.cz 

Zástupkyně: Mgr. Lucia Šohajdová

Vedoucí oddělení administrativního

Ilona Ďurišová

T: +420 542 215 148
E: ilona.durisova@umpod.cz 

Vedoucí oddělení ekonomického

Mgr. et Mgr. Kateřina Jandásková

T: +420 513 077 677
E: katerina.jandaskova@umpod.cz 

Zástupkyně: Ing. Lenka Matoušková

Vedoucí oddělení projektová kancelář

Ing. Ivo Pernica

T: +420 513 077 609
E: ivo.pernica@umpod.cz  umpoddetem@gmail.com 

Zástupkyně: MVDr. Eva Mařicová, Ph.D.