Určování a popírání otcovství v mezinárodním kontextu

Určování nebo popírání otcovství s mezinárodním prvkem je vždy o něco komplikovanější. Mezinárodní prvek zpravidla spočívá v bydlišti rodiče nebo domnělého rodiče mimo Českou republiku.

V případě soudních řízení s mezinárodním prvkem je nutné zabývat otázkou, zda český soud může ve věci rozhodovat a jakým právem se bude soud při rozhodování řídit.

Jelikož neexistuje žádná mnohostranná mezinárodní smlouva, ani žádný evropský předpis, který by tuto otázku upravoval, otázku příslušnosti a práva rozhodného je třeba hledat v:

  • dvoustranné smlouvě o právní pomoci mezi Českou republikou a dotčenou zemí, existuje-li taková smlouva, anebo 
  • zákonu č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Je nutné upozornit na skutečnost, že pokud český soud není pravomocný k rozhodování věci, pak se český soud nemůže věcí zabývat. Jestliže český soud bude mít pravomoc o věci rozhodovat, bude muset zjistit, které právo na věc aplikovat. Rozhodné právo se může odvíjet např. od státní příslušnosti dítěte, bydliště účastníků atd.