ÚMPOD převzal ocenění za přínos k dlouhodobému rozvoji kvality ve státní službě

Vedení ÚMPOD ve čtvrtek 20. dubna převzalo ocenění za přínos k dlouhodobému rozvoji kvality ve státní službě na Závěrečné konferenci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy. ÚMPOD je jedním z celkově 22 oceněných státních úřadů.

Seznam oceněných úřadů a informace o závěrečné konferenci: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zaverecna-konference-projektu-podpora-profesionalizace-a-kvality-statni-sluzby-a-statni-spravy-se-vydarila.aspx

Zpět