E-mail a telefon

T: +420 542 215 522     E: podatelna@umpod.cz

Formáty dokumentů, které úřad přijímá  v rámci elektronické komunikace, najdete zde.

Telefonicky je možné se na naše zaměstnance obracet v pracovních dnech v úředních hodinách. Pokud náš zaměstnanec telefon nezvedá, nemůže se Vám právě věnovat. Proto zavolejte prosím později, nebo napište SMS či e-mail, aby Vás kontaktoval. Bude se Vám věnovat, jakmile to bude možné. Na zmeškané hovory z neznámých čísel nelze s ohledem na velký počet případů reagovat. Děkujeme Vám za respektování těchto pravidel.

Kontakty na zaměstnance oddělení právní pomoci a oddělení mezinárodních adopcí

Kontaktní údaje na zaměstnance Oddělení právní pomoci, které se věnuje problematice výživného a výkonu rodičovské odpovědnosti (zejména mezinárodním únosům, podmínkám péče, styku s dětmi apod.) a na zaměstnance Oddělení mezinárodních adopcí, které se zabývá oblastí zprostředkování osvojení do ciziny a z ciziny, oblastí náhradní rodinné péče a určování rodičovství. Zaměstnanci se specializují podle zemí.

Referent
E-mail
Telefon
Mgr. Agata Bárta

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Kanada (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */všechny ročníky do r. 2015, ročník 2017, 2019, 2021, 2023);
 • Slovensko (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */1. pololetí roku 2021);
 • USA (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */do r. 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 a 1. pololetí roku 2023).
Mgr. Ladislav Tracy Beneš

Právník Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Albánie;
 • Bosna a Hercegovina;
 • Bulharsko;
 • Černá Hora;
 • Chorvatsko;
 • Irsko;
 • Kanada (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2016, 2018, 2020, 2022);
 • Kosovo;
 • Kypr;
 • Maďarsko;
 • Makedonie;
 • Rumunsko;
 • Řecko;
 • Slovinsko;
 • Srbsko;
 • Turecko;
 • USA (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022);
 • státy Afriky.
Mgr. Ing. Andrea Fialová Ráčilová

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Slovensko (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */do r. 2005 a roky 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 1. pololetí roku 2021).
Mgr. Lukáš Fridrich

Právník Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Polsko.
Mgr. Bc. Sandra Golasová

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 a 1. pololetí roku 2017, 2. pololetí roku 2018, 2. pololetí roku 2019, 1. pololetí roku 2021, 2. pololetí roku 2022).
Mgr. Petra Jonášková

Právnička Oddělení mezinárodních adopcí. Řeší dotazy týkající se osvojování dětí z České republiky do zahraničí, náhradní rodinné péče a určování rodičovství ve vztahu k těmto státům: státy Afriky, Austrálie, Irsko, Francie (od 1. 1. 2022), Nový Zéland, Rakousko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (od 2. poloviny roku 2022), Španělsko, jinde neuvedené státy Evropy.

Mgr. Kateřina Kantorová

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Lichtenštejnsko;
 • Německo (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */do roku 2002 a 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2. pololetí roku 2021, 1. pololetí roku 2022);
 • Slovensko (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */1. pololetí roku 2022, 1. pololetí roku 2023);
 • Švýcarsko.
JUDr. Stanislava Kopecká, Ph.D.

Právnička Oddělení mezinárodních adopcí a jeho vedoucí. Řeší dotazy týkající se osvojování dětí z České republiky do zahraničí, náhradní rodinné péče a určování rodičovství ve vztahu k těmto státům: Itálie, Kypr, Slovensko (do roku 2020, 2. polovina roku 2021 a 2. polovina roku 2022), Švédsko, státy jinde nezařazené.

Mgr. Jakub Lorenc

Právník Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Slovensko (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2011, 2014 , 1. pololetí roku 2020),
 • Ukrajina,
 • státy Asie (bez Blízkého východu, Afghánistánu, Pákistánu a států bývalého SSSR).
Mgr. Kateřina Materna

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Dánsko;
 • Finsko;
 • Island;
 • Norsko;
 • Slovensko (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2. pol. roku 2017, 2. pol. roku 2020);
 • Švédsko.
Mgr. Kristýna Piontková

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */všechny ročníky do r. 2008, ročník 2012, 2016, 2. pololetí roku 2017, 1. pol. roku 2018, 1. pol. roku 2019, ročník 2020, 2. pololetí roku 2021, 1. pololetí roku 2022, 1. pololetí roku 2023).
Mgr. Marie Plášková

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Izrael;
 • Belgie;
 • Francie;
 • Lucembursko;
 • Německo (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2003, 2004, 2005, 2011, 2. pololetí roku 2022);
 • Nizozemsko;
 • státy Blízkého východu (mimo Egypt);
 • Afghánistán;
 • Pákistán.

Dále zaštiťuje agendu nezletilých dětí bez doprovodu.

Mgr. et Mgr. Jitka Prušková

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Itálie;
 • Malta;
 • Německo (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */ 1. pol. roku 2023);
 • Portugalsko;
 • Španělsko;
 • státy jižní a střední Ameriky.
JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Ph.D.

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Německo (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2015, 2016, 2017, 2. pololetí roku 2018, 1. pololetí roku 2021);
 • Slovensko (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2008, 2012, 2015, 1. pololetí roku 2017, 2. pol. roku 2022);
 • Maďarsko;
 • Afrika.
Mgr. Ryšavá Veronika

Právnička Oddělení mezinárodních adopcí.

Řeší dotazy týkající se osvojování dětí z České republiky do zahraničí, náhradní rodinné péče a určování rodičovství ve vztahu k těmto státům:

 • státy Asie mimo Vietnam, včetně arabských států;
 • Dánsko;
 • Kanada;
 • Malta;
 • Německo;
 • Nizozemí;
 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska (do 1. poloviny roku 2022);
 • Švýcarsko;
 • Slovensko (1. polovina roku 2021).
Mgr. Miroslav Šindler

Právník Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Německo (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */1. pololetí roku 2018, 1. pololetí roku 2020, 1. pololetí roku 2022);
 • Rakousko.
Mgr. Lucia Šohajdová

Právnička Oddělení mezinárodních adopcí. Řeší dotazy týkající se osvojování dětí z České republiky do zahraničí, náhradní rodinné péče a určování rodičovství ve vztahu k těmto státům: Francie (do roku 2021), Island, Slovinsko, Slovensko (1. pololetí roku 2022), Lichtenštejnsko, Norsko, Rusko, Ukrajina, USA a Latinská Amerika, Vietnam. Dále zaštiťuje agendu osvojení z ciziny do České republiky a problematiku osvojování uprchlíků.

JUDr. Lucie Štroufová

Právnička Oddělení právní pomoci. Řeší dotazy týkající se úpravy rodičovské odpovědnosti, stěhování se mezi státy, mezinárodních rodičovských únosů, úpravy a vymáhání výživného, zajištění práva styku nebo odebraných dětí ve vztahu k těmto státům:

 • Austrálie;
 • Bělorusko;
 • Estonsko;
 • Irsko;
 • Litva;
 • Lotyšsko;
 • Moldavsko;
 • Nový Zéland;
 • Německo (spisy UMPOD-UMM nebo UMČ nebo SPR */2013, 2014, 2019, 2. pololetí roku 2020);
 • Rusko;
 • Státy bývalého SSSR - bez Ukrajiny (Ázerbájdžán, Bělorusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Rusko);
 • státy jinde nezařazené.

Zadanému filtru neodpovídá žádný výsledek. Obraťte se, prosím, na sekretariát úřadu na telefonu +420 542 215 522, kde Vám poradí, jakého referenta můžete ve Vaší záležitosti kontaktovat.

Kontakty na zaměstnance Oddělení psychologů

Kontaktní údaje na zaměstnance Oddělení psychologů, kteří poskytují psychologickou podporu a podporu sociální práce oddělení mezinárodních adopcí a oddělení právní pomoci.

Referent
E-mail
Telefon
Mgr. et Mgr. Zuzana Minarik

Kontakty na zaměstnance odboru administrativního

Kontaktní údaje na zaměstnance odboru administrativního.