Přeskočit na hlavní obsah

Ke stažení

Vzory dokumentů a formulářů

pro vymáhání výživného, cestování mezi státy, mezinárodní únosy, zajištění práva styku

 • žádost o vymáhání výživného - povinný otec (XLSX) nebo povinná matka (XLSX)
 • tabulky pro výpočet dluhu na výživném - (XLS)
 • čestné prohlášení - (PDF)
 • plná moc zletilého oprávněného pro rodiče - (DOC)   (PDF)
 • potvrzení o studiu s překladem - anglicky (PDF), německy (PDF), francouzsky (PDF), italsky (PDF), polsky (PDF), detailní anglicky (PDF)
 • náhradní výživné - potvrzení pro Úřad práce ČR - (DOC)  (PDF)
 • souhlas rodiče s krátkodobým vycestováním - (DOC)
 • souhlas rodiče s dlouhodobým vycestováním, přestěhováním (DOC)
 • žádost o navrácení ze zahraničí - formulář (PDF)
 • formulář soudního návrhu na navrácení z ČR do zahraničí - (PDF)
 • žádost o zajištění práva styku v zahraničí - formulář (PDF nebo DOC)

Publikace úřadu

učebnice, strategie i sborníky publikované v rámci projektových aktivit

Publikace vytvořená v rámci projektu Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Publikace vytvořená v rámci projektu Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Publikace vytvořená v rámci projektu Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zřídil vlastní YouTube kanál, na kterém sdílí videozáznamy z konferencí i videa pro své klienty, děti a rodiče.

Více najdete na YouTube kanálu úřadu.

V průběhu projektu Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí proběhlo celkem 8 konferencí. Sborníky z vybraných konferencí můžete stáhnout zde:

Další konference proběhly v rámci předchozího projektu, Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Sborníky z vybraných konferencí můžete stáhnout zde:

Publikace vytvořená v rámci projektu Rozvoj partnerství v oblasti mezinárodní spolupráce na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

O úřadu

poradci a poradní orgány, svobodný přístup k informacím, výroční zprávy, rozpočet

Doposud vyžádané informace úřad zveřejňuje zde.

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., můžete najít zde.

Sazebník úhrad za poskytování informací najdete zde.

 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zveřejňuje své výroční zprávy. Stáhnout si je můžete zde.

Údaje o rozpočtu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jakožto povinného subjektu, najdete zde.